Hovedside
Tjenester
Oversetting

 

AM Consulting er et personlig oversetterfirma som drives av André Møkkelgjerd. Jeg leverer profesjonelle oversettertjenester mellom engelsk og norsk.

Jeg har alltid hatt stor interesse for det engelske språket og den angloamerikanske kulturen og har derfor stor glede av å kunne kombinere denne interessen med min øvrige utdannelse gjennom oversetting. Jeg er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har en allsidig utdannelse innen områder som elektro (elektrikerlærling), informatikk, filosofi og juss. Ettersom jeg har bedriftsøkonomisk utdannelse har jeg oversatt mye innenfor denne sjangeren, deriblant en rekke artikler som handler om valutahandel på nett. Også innenfor andre økonomiske områder har jeg gjort oversettingsjobber, deriblant for dette firmaet. For tiden er jeg student ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Mine kunnskaper innen oversetting og det engelske språk er hovedsaklig selvlærte, og jeg bruker i dag mye tid på å lese engelsk skjønn- og faglitteratur, tidsskrifter, samt bøker om oversettelse som fag. I faget oversettelse er man aldri ferdig utlært. Språket er i stadig utvikling og det finnes sjelden kun én korrekt oversettelse. Det er derfor nødvendig å videreutvikle og holde kunnskapen ved like.

Se deg litt rundt på siden, og ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.


|Hovedside| |Tjenester| |Oversetting|


Copyright 1999. Positive Software Corporation. All rights reserved